tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp, ất, thuộc Mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc Hoả là phương Nam; mậu, kỷ, thuộc Thổ là Trung - ương; canh

Can, Chi thuộc năm hành và bốn mùa, bốn phương

Giáp, ất, thuộc Mộc, là phương Đông; bính, đinh thuộc Hoả là phương Nam; mậu, kỷ, thuộc Thổ là Trung - ương; canh, tân thuộc Kim là phương Tây; nhâm, quý, thuộc Thuỷ là phương Bắc.

Dần, mão, thìn thuộc Mộc, xem mùa Xuân là phương Đông; tỵ, ngọ, mùi thuộc Hoả, xem mùa Hạ là phương Nam, thân, dậu, tuất thuộc Kim, xem mùa Thu là phương Tây; hợi, tý, sửu thuộc Thuỷ, xem mùa Đông là phương Bắc. Còn bốn chi: Thìn, mùi, tuất, sửu, nói về sự đơn thì thuộc Thổ, xem bốn tháng quý (tháng ba là quý xuân, tháng sáu là quý hạ, tháng chín là quý thu, tháng mười hai là quý đông), bốn phương giáp (tứ duy: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®