tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Năm con hợp hoá năm hành

Cập nhật : 05/07/2014
Giáp hợp với kỷ hoá Thổ; ất hợp với canh, hoá Kim;

Năm con hợp hoá năm hành
Giáp hợp với kỷ hoá Thổ 
 Ất hợp với canh, hoá Kim
 Bính hợp với tân, hoá Thuỷ
 Đinh hợp với nhâm, hoá Mộc
 Mậu hợp với quý, hoá Hoả.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®