tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Sáu chi hợp thuộc năm hành

Cập nhật : 05/07/2014
Tý hợp với sửu, thuộc Thổ; dần hợp với hợi; thuộc Mộc mão hợp với tuất, thuộc Hoả; thìn hợp với dậu, thuộc Kim

Sáu chi hợp thuộc năm hành

Tý hợp với sửu, thuộc Thổ; dần hợp với hợi; thuộc Mộc mão hợp với tuất, thuộc Hoả; thìn hợp với dậu, thuộc Kim; tỵ hợp với thân, thuộc Thuỷ; ngọ hợp với mùi, ngọ là thái dương, mùi là thái âm.

Ba chi hợp nhau với năm hành

Thân, tý, thìn hợp cuộc Thuỷ; hợi, mão, mùi hợp cuộc Mộc; dần, ngọ, tuất hợp cuộc Hoả; tỵ, dậu, sửu hợp cuộc Kim.

Sáu chi xung nhau

Tý với ngọ xung nhau; sửu với mùi xung nhau; dần với thân xung nhau; mão với dậu xung nhau; thìn với tuất xung nhau; tỵ với hợi xung nhau.

Sáu chi hại nhau

Tý với mùi hại nhau; sửu với ngọ hại nhau; thân với hợi hại nhau; dậu với tuất hại nhau; dần với thìn hại nhau; mão với tỵ hại nhau.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®