tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ba cách hình

Cập nhật : 05/07/2014
Tý hình mão, mão hình tý, là cách hình vô lễ

Ba cách hình
Tý hình mão, mão hình tý, là cách hình vô lễ
Dần hình tỵ, tỵ hình thân, thân hình dần, là cách hình thị thế
 Sửu hình tuất, tuất hình mùi, mùi hình sửu, là cách hình vô âm
Thìn ngọ, sửu, hợi, là cách hình tự hình.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®