tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương

Cập nhật : 05/07/2014
Sắc lam (xanh) thuộc dần, mão, thìn, mùa Xuân, phương Đông

        Năm sắc thuộc mười hai chi và bốn mùa, bốn phương
        Sắc lam (xanh) thuộc dần, mão, mùa Xuân, phương Đông
 Sắc hồng (đỏ) thuộc tỵ, ngọ,  mùa Hạ, phương Nam;
       Sắc bạch (trắng) thuộc thân, dậu, mùa Thu, phương Tây
Sắc hắc (đen) thuộc hợi, tý, mùa Đông, phương Bắc
                                         Sắc hoàng (vàng) thuộc bốn chi vị đơn là: thìn, mùi, tuất, sửu, bốn tháng quý, bốn phương giáp hay là phương Trung ương.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®