tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Năm sắc thuộc năm hành

Cập nhật : 05/07/2014
Sắc Hồng thuộc Hoả (lửa); sắc Hoàng thuộc Thổ (đất); sắc Lam thuộc Mộc (cây); sắc Bạch thuộc Kim (loài kim); sắc Hắc thuộc Thuỷ (nước).

Năm sắc thuộc năm hành

Sắc Hồng thuộc Hoả (lửa); sắc Hoàng thuộc Thổ (đất); sắc Lam thuộc Mộc (cây); sắc Bạch thuộc Kim (loài kim); sắc Hắc thuộc Thuỷ (nước).

Năm hành sinh nhau

Mộc sinh Hoả (như lửa lấy ở cây ra); Hoả sinh Thổ (như lửa đốt vật liệu thành than, thành đất); Thổ sinh Kim (như mỏ năm loài kim ở đất mà ra): Kim sinh Thuỷ (như loài kim đổ mồ hôi  hoá nước); Thuỷ sinh Mộc (như cây phải có nước mới mọc được).

Năm hành khắc nhau

Mộc khắc Thổ (như cây mọc xé đất, hay là cây ăn hết màu đất); Thổ khắc Thuỷ (như đất đắp ngăn nước lại, hay là đất lấp cạn nước đi); Thuỷ khắc Hoả (như nước tưới tắt lửa); Hoả khắc Kim (như lửa nấu chảy loài kim); Kim khắc Mộc (như dao, búa chặt đứt cây).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®