tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Phép đặt cây đòn tay nhà

Cập nhật : 05/07/2014
Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế.

PHÉP ĐẶT CÂY ĐÒN TAY NHÀ

   Phép đặt cây đòn tay nhà, người ta thường tính theo Trực, muốn tính theo Trực phải biết thứ tự của Trực, cách tìm Trực chủ và Trực thuộc Ngũ hành.

12 Trực:

 Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế.

Phép tìm trực của chủ nhà:

 Muốn tìm Trực phải biết người đó tuổi gì, mệnh gì rồi theo câu này mà tìm:

“Trâu Vàng, Chó Lửa, Dê Gỗ, Đất Nước Rồng”.

Trâu là Sửu, Vàng là Kim. Người mệnh Kim thời khởi Kiến tại Sửu thuận tới tuổi của người đó thì biết được Trực.

Chó là Tuất, Lửa là Hỏa. Người mệnh Hỏa thì khởi Kiến tại Tuất tính như trên.

Dê là Mùi, Gỗ là Mộc. Người mệnh Mộc khởi Kiến tại Mùi tính như trên.

Đất, Nước là Thổ và Thủy, Rồng là cung Thìn. Người mệnh Thổ hay mệnh Thủy thì khởi Kiến tại cung Thìn rồi tính như trên.

Như người tuổi Ngọ, mệnh Kim, khởi Kiến tại Sửu , Trừ tại Dần, Mãn tại Mão, Bình tại Thìn, Định tại Tỵ.Chấp tại Ngọ. Vậy người tuổi Ngọ, mệnh Kim thuộc Trực Chấp. Tính từ  mệnh của người xem đến tuổi thì dừng lại là Trực của người đó.

Trực thuộc Ngũ hành

Cầm gươm mà chém Thành, Khai,

Người Bế có tài ba gã thuộc KIM.

Định thì độc MỘC thu hèm

Trừ, Nguy, Thu THỦY Bình tâm chế hoài

Chấp tay, Phá trận HỎA sài

Kiến,Mãn tranh THỔ đua tài ai hay.

Số cây đòn tay đặt trên nóc nhà có hợp Trực, mà Trực thuộc ngũ hành nên có sự sinh hợp hoặc xung khắc. Đòn dông làm Trạch chủ, Đòn tay thuộc vợ con và của cải, nếu Trạch chủ khắc xuống Đòn tay thì vợ con đau ốm, của tiền hao tán, nếu khắc ngược lại thì Trạch chủ gặp xấu như: tai nạn, mất tiền, ốm đau .....

Thí dụ : Tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim là Trực Chấp thuộc hoả. Khi đặt cây đòn tay lấy cây nóc làm Trực Chấp tính xuống: 1 là Phá, 2 là Nguy, 3 là Thành, 4 là Thâu.5 là Trực Khai. Trực Khai thuộc Kim,vì hoả khắc kim nên không tốt. Nhưng nếu đặt thêm 2 cây nữa là 7 cây thì được tính là Trực Kiến.Trực Kiến là thổ nên được Hoả (trực chấp)của chủ nhà sinh ra là rất tốt, phát tài, hưng vượng.

Không phải cứ Trực tốt là tốt,hoặc trực xấu thì xấu mà phải dựa vào tương sinh,tương khắc hay tỵ hoà mà đoán mới đúng.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®