tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả)

Cập nhật : 05/07/2014
Tuổi nào gặp (tam tai) không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có sao vì hôn nhân là phần người nam

          Tránh tam tai (kỵ cất nhà và cưới gả)

Tuổi:
 Thân - Tý - Thìn tam tai ở năm Dần - Mão - Thìn

            Dần - Ngọ - Tuất tam tai ở năm Thân - Dậu - Tuất

            Tỵ - Dậu - Sửu tam tai ở năm Hợi - Tý - Sửu

            Hợi - Mão - Mùi tam tai ở năm Tỵ - Ngọ - Mùi

Tuổi nào gặp (tam tai) không những cất nhà không tốt mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm tam tai của tuổi con trai còn tuổi con gái không có sao vì hôn nhân là phần người nam
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®