tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Tháng, ngày và giờ sát chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Sang qua mười một cột cây dê nằm Tháng chạp, mười, sáu, tám, năm Rồng nặng biển băc bắt tăm ba đào Ấy ngày sát chủ trước sau Xây dựng cưới gả chủ chầu Diêm Vương

Tránh tháng ngày và giờ sát chủ.

(Đại kỵ cất nhà - Cưới gả và an táng)

- Tháng sát chủ

Tháng giêng                  sát chủ ở ngày  

Tháng 2, 3, 7, 9                        sát chủ ở ngày   Sửu

Tháng 4                                    sát chủ ở ngày   Tuất

Tháng 11                                  sát chủ ở ngày   Mùi

Tháng 5, 6, 8, 10, 12    sát chủ ở ngày   Thìn

Có bài thơ rằng:

            Một chuột đào hang đã an

Hai, ba, bảy, chín trâu ta hiệp bàng

Nắng hè bốn chó sủa dai

Sang qua mười một cột cây dê nằm

Tháng chạp, mười, sáu, tám, năm

Rồng nặng biển băc bắt tăm ba đào

Ấy ngày sát chủ trước sau

Xây dựng cưới gả chủ chầu Diêm Vương
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®