tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Bốn mùa sát chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Mùa Xuân sát chủ ở những ngày Ngọ ·Mùa Hạ sát chủ ở những ngày Tý

                      Bốn mùa đều có ngày sát chủ:

 

·Mùa Xuân            sát chủ ở những ngày    Ngọ

·Mùa Hạ                sát chủ ở những ngày   

·Mùa Thu              sát chủ ở những ngày    Dậu

·Mùa Đông           sát chủ ở những ngày     Mão

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®