tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Giờ sát chủ

Cập nhật : 05/07/2014
Tháng 1, 7 sát chủ tại giờ Dần Tháng 2, 8 sát chủ tại giờ Tỵ Tháng 3, 9 sát chủ tại giờ Thân

                                       Giờ sát chủ

 

   • Tháng 1, 7                    sát chủ tại giờ                Dần
   • Tháng 2, 8                    sát chủ tại giờ                Tỵ
   • Tháng 3, 9                    sát chủ tại giờ                Thân    
   • Tháng 4, 10                  sát chủ tại giờ                Thìn
   • Tháng 5, 10                  sát chủ tại giờ                Dậu
   • Tháng 6, 12                  sát chủ tại giờ                Mão
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®