tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ)

Cập nhật : 05/07/2014
Giêng chó nằm kề gối bình an 1 Bính Tý Hai rồng chấn phục núi thâm san 2 Nhâm Thìn Tân ba lợn béo chuông còn đóng 3 Tân Hợi Đinh bốn xà đeo ngọc rõ ràng

                                            Ngày thọ tử (trăm sự đều kỵ)

 

              Tháng 1                       

Thọ tử ở các ngày                       Bính Tuất

              Tháng 2                       

Thọ tử ở các ngày                       Nhâm Thìn

              Tháng 3                       

Thọ tử ở các ngày                       Tân Hợi

              Tháng 4                       

Thọ tử ở các ngày                       Đinh Tỵ

              Tháng 5                       

Thọ tử ở các ngày                       Mậu Tý

              Tháng 6                       

Thọ tử ở các ngày                       Bính Ngọ

              Tháng 7                       

Thọ tử ở các ngày                       Ất Sửu

              Tháng 8                       

Thọ tử ở các ngày                       Quý Mùi

              Tháng 9                       

Thọ tử ở các ngày                       Giáp Dần

              Tháng 10                     

Thọ tử ở các ngày                       Mậu Thân

              Tháng 11                     

Thọ tử ở các ngày                       Tân Mão

              Tháng 12                     

Thọ tử ở các ngày                       Tân Dậu

 

                                             Có bài thơ rằng (ngày thọ tử)

                                                                            

    Giêng chó nằm kề gối bình an               

1  Bính Tuất

    Hai rồng chấn phục núi thâm san                      

2  Nhâm Thìn

    Tân ba lợn béo chuông còn đóng                      

3  Tân Hợi

    Đinh bốn xà đeo ngọc rõ ràng                          

4  Đinh Tỵ

    Chuột khoét nam hang mậu hướng tý                 

5  Mậu Tý

    Ngựa phi sáu vó Bính lai hoàn              

6  Bính Ngọ

    Ất đem trâu bán giá bảy lượng             

7  Ất Sửu

    Quý dắt dê què đối tắm quan                           

8  Quý Mùi

    Cọp ở Giáp Dần gầm chín tiếng            

9  Giáp Dần

    Khỉ nhỏ rừng Mậu gió mười phương                

10            Mậu Thân

    Mười một dương mèo tân khổ luỵ                    

11            Tân Mão

    Mười hai gà gáy sợ Tân tan                              

12            Tân Dậu

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®