tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ)

Cập nhật : 05/07/2014
Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Dậu Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Thìn Thọ tử ở tại giờ Tỵ (10 - 11 giờ trưa) Tuất Thọ tử ở tại giờ Mùi (2 - 3 giờ chiều)

                                Giờ thọ tử (trăm sự điều kỵ)

                                    Ngày Tý          

Thọ tử ở tại giờ Sửu          (2, 3 giờ sáng)

                Sửu                 

Thọ tử ở tại giờ Ngọ         (12, 1 giờ trưa)

                Dần                 

Thọ tử ở tại giờ Ngọ         (6, 7 giờ sáng)

                Thân                

Thọ tử ở tại giờ Mão         (6 giờ sáng)

                Mão                

Thọ tử ở tại giờ Tỵ            (10 - 11 giờ trưa)

                Dậu                 

Thọ tử ở tại giờ Tỵ            (10 - 11 giờ trưa)

                Thìn                 

Thọ tử ở tại giờ Tỵ            (10 - 11 giờ trưa)

                Tuất                

Thọ tử ở tại giờ Mùi          (2 - 3 giờ chiều)

                Ngọ                

Thọ tử ở tại giờ Mùi          (2 - 3 giờ chiều)

                Mùi                 

Thọ tử ở tại giờ Ngọ         (12, 1 giờ trưa)

                Tỵ                   

Thọ tử ở tại giờ Ngọ         (12, 1 giờ trưa)

                Hợi                  

Thọ tử ở tại giờ Ngọ         (12, 1 giờ trưa)

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®