tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ)

Cập nhật : 05/07/2014
Mồng năm, mười bốn, hai ba Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì

                      Ngày nguyệt kỵ (trăm sự đều kỵ)

          Trong một năm có 12 tháng mỗi tháng có 3 ngày nguyệt kỵ là mồng 5, 14, 23 không nên khởi đầu làm việc gì cả.

                   Mồng năm, mười bốn, hai ba

                   Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®