tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Ngày tam nương sát

Cập nhật : 05/07/2014
Thương tuần sơ tam dữ sơ thất (mồng 5 và mồng 7) ü Trung tuần thập tam, thập bát dương (13 và 18)

                       Ngày tam nương sát

          (Trăm năm đều kỵ, chính kỵ xuất hành)

ü     Thượng tuần sơ tam dữ sơ thất (mồng 5 và mồng 7)

ü     Trung tuần thập tam, thập bát dương (13 và 18)

ü     Hạ tuần Niệm nhi, dữ niệm thất (22 và 27)).

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®