tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Tháng xuất gia của con gái

Cập nhật : 05/07/2014
Phòng phu chu - kỵ với chồng Phòng thê chủ - kỵ với bản thân Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Tháng xuất gia của con gái có 2 điều tốt là Đại lợi hoặc Tiểu lợi và có 4 điều xấu là:

          Phòng phu chu - kỵ với chồng

          Phòng thê chủ - kỵ với bản thân

Phòng công cô - kỵ với cha mẹ chồng

Phòng nhạc thân - kỵ với cha mẹ đẻ

          Nếu trai gái mồ côi thì không cần sợ tháng kỵ công cô và nhạc thân.

          Còn về tháng tiền lợi là kỵ với ông bà mai chỉ làm giúp lễ cho đủ thì không ngại gì.

BẢNG LẬP THÀNH THÁNG XUẤT GIÁ

          - Gái Tý - Ngọ Đại lợi ở tháng 6 - 12 Tiểu lợi ở 1 - 7

          - Gái tuổi Sửu - Mùi Đại lợi ở tháng 5 - 11 Tiểu lợi ở 4 - 10

- Gái tuổi Dần - Thân Đại lợi ở tháng 2 - 8 Tiểu lợi ở 3 - 6

- Gái tuổi Mẹo - Dậu Đại lợi ở tháng 1 - 7 Tiểu lợi ở 6 - 12

- Gái tuổi Thìn - Tuất Đại lợi ở tháng 4 - 10 Tiểu lợi ở 4 - 11

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 3 - 9 Tiểu lợi ở 2 - 8

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ phu chủ ở tháng 4 - 10 thê chủ ở 5 - 11

- Gái tuổi Sửu - Mùi phu chủ ở tháng 1 - 7 thê chủ ở 6 - 11

- Gái tuổi Dần - Thân phu chủ ở tháng 6 - 12 thê chủ ở 1 - 7

- Gái tuổi Mẹo - Dậu phu chủ ở tháng 3 - 9 thê chủ ở 2 - 8

- Gái tuổi Thìn - Tuất phu chủ ở tháng 2 - 8 thê chủ ở 3 - 9

- Gái tuổi Tỵ - Hợi phu chủ ở tháng 5 - 11 thê chủ ở 4 - 10

- Gái tuổi Tỵ - Ngọ Công cô ở tháng 2 - 8 nhạc thân ở 3 - 9

- Gái tuổi Sửu - Mùi Công cô ở tháng 3 - 9 nhạc thân ở 2 - 8

- Gái tuổi Dần - Thân Công cô ở tháng 4 - 10 nhạc thân ở tháng 5 - 11

- Gái tuổi Mẹo - Dậu Công cô ở tháng 5 - 11 nhạc thân ở tháng 4 - 10

- Gái tuổi Thìn - Tuất Công cô ở tháng 6 - 12 nhạc thân ở tháng 1 - 7

- Gái tuổi Tỵ - Hợi Công cô ở tháng 1 - 7 nhạc thân ở tháng 6 - 12

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®