tư vấn bao la vạn sự

Phép xem lập thành

Tránh tứ kim lâu

Cập nhật : 05/07/2014
Nhất kim lâu thân kỵ gia trưởng ốm tai nạn. 2. Nhị kim lâu thế kỵ vợ chủ nhà đau ốm chết chóc. 3. Tam kim lâu tử kỵ các con hay bị tai nạn. 4. Tứ kim lâu lục sát kỵ gia súc không nuôi được.

Tránh tứ kim lâu 

Theo tất cả các sách xưa đều đại kỵ, việc xây nhà nếu năm nào nằm trúng (kim lâu). Vì rằng sự tai hại của sao kim lâu còn xấu hơn cả ngày thọ tử hay sát chủ, cho nên người xưa hết sức cẩn thận với (kim lâu).

Phương pháp tìm kim lâu cũng nằm trong bát quái nhưng Bát quái ở kim lâu lại thêm 1 là 9 nên gọi là "Cửu cung" đó là (Nhất khảm - nhì khôn - tam chấn - tứ tốn - ngũ trung - lục càn - thất đoài - bất cẩn - cửu ly).

Theo các sách cao ly đồ hình và ngọc hạp chính tông đều nói là tuổi nào đúng với cung sung thì không còn nên cất nhầ. Và lại định rõ là (Ngũ thập nhập cung trung) nghĩa là người nào đúng 50 tuổi thì nhập cung suy không nên cất nhà.

Tứ kim lâu gồm có:

1. Nhất kim lâu thân kỵ gia trưởng ốm tai nạn.

2. Nhị kim lâu thế kỵ vợ chủ nhà đau ốm chết chóc.

3. Tam kim lâu tử kỵ các con hay bị tai nạn.

4. Tứ kim lâu lục sát kỵ gia súc không nuôi được.

Phương pháp tính tử kim lâu

Kim lâu                                     Chỗ khởi đầu

Lục súc       Tôn   Ly               Khôn           1 kim lâu thân

Chấn                     Cung           Đoài

                             Trung

Kim lâu tứ    Cấn    Khâm          Cầm            kim lâu thệ

Cách tìm Kim lâu cũng giống như hoang ốc nghĩa là cũng đếm mỗi chữ như trên một đốt tay là 10 rồi 20 ... khi hết tuổi chục sang tuổi lẻ thì cứ đếm luôn 21, 22, 23 ... xin nhớ mỗi tiếng đếm qua là một chữ một đốt tay tuổi nam hay nữ đều xem chung và khởi đầu đếm 10 từ cung Khôn, Đoài 21 ...

Thí dụ người muốn cất nhà năm ấy 32 tuổi thì tính 10 tại cung Khôn (trên đốt tay) 20 tại cung Đoài, 30 tại cung Cầu rồi 31 tại cung Khảm, 32 tại cung Cấn: đó là trúng Kim lâu tử không xây dựng tạo được. Nếu người 33 tuổi thì đếm thêm một cung nữa nhằm cung Chấn là không bị tứ lâu kim và tốt dùng được.

Như vậy chúng ta thấy các cung tốt là: Khảm - Chấn - Ly - Đoài, các cung Tứ Kim lâu là: Càn - Cấn - Tốn - Khôn.

Còn về chữ (Ngũ thập nhập cung) cung kiết tương không nên quá tín. Vậy cứ tính theo cách này là đủ, không cần câu chấp câu trung bởi vì theo cách này thì tuổi 50 cũng lại qua cung cầu tức là bị Kim lâu tử không xây cất được thế là đủ cần gì để nhập cung tra.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®