tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

3 lạng, 5 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này phúc lạng sinh bình chẳng được châu toàn,...3 lạng, 5 chỉ          Số này phúc lạng sinh bình chẳng được châu toàn, căn cơ của tổ nghiệp ít có phần truyền lại, mà đều mưu sự sinh nhai thì phải nên thủ cựu, chờ khi vận tới rồi ăn mặc sẽ được no đủ hơn xưa.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®