tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

4 lạng, 7 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ vinh, con quý, mình được vui vẻ

4 lạng, 7 chỉ

          Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ vinh, con quý, mình được vui vẻ. Vì bình sinh nguyên có cái phúc ròng ròng, nên chi được có nguồn của như nước chảy lại.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®