tư vấn bao la vạn sự

Phép cân Xương tính số

4 lạng, 8 chỉ

Cập nhật : 05/07/2014
Số này lúc tuổi nhỏ đường vận mệnh chưa hề được hanh thông, dần dần cho tới lúc lớn cũng chẳng thấy hưng vượng.

4 lạng, 8 chỉ

          Số này lúc tuổi nhỏ đường vận mệnh chưa hề được hanh thông, dần dần cho tới lúc lớn cũng chẳng thấy hưng vượng. Anh em họ hàng đều không được nhờ cậy sự nghiệp một đời mãi tới khoảng tuổi già mới thành cho
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®