tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

19 DO DỰ HẠ HẠ

Cập nhật : 05/07/2014
19 Quải trung đa hoảng hốt Tiền tự ám lý ma Ân thâm thành oán khứ Nhân sự bất tu hoà Cây muốn lặng gió không muốn dừng Ngõ hầu sao lắm mối gian truân Phập phồng lo sợ không yên dạ Hết hạ sang thu mới phục hưng.

DO DỰ HẠ HẠ                                19

                                    

          Quải trung đa hoảng hốt

          Tiền tự ám lý ma

Ân thâm thành oán khứ

Nhân sự bất tu hoà

                   Cây muốn lặng gió không muốn dừng

                   Ngõ hầu sao lắm mối gian truân

Phập phồng lo sợ không yên dạ

Hết hạ sang thu mới phục hưng.

          Giải:

Mưu sự có đổi thay

Cầu tài bình thường

Xuất hành không lợi

Tìm người lâu thấy

Kiện tụng trở ngại

Cầu tài được 6/10

Của thất lạc tìm khó thấy

Nhà cửa nên dời đổi

Hôn nhân trước khó sau dễ

Có bệnh cầu phúc và lễ bà cô

Mộ động hướng Nam

Lễ tạ xong sẽ tốt.


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®