tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

11-TAI TÁN ĐẠI CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Cửa phúc mở rồi đóng cửa tai Bao nhiêu hoạn nạn cuốn đi ngay Từ đây mừng đón tâm đa tới Phúc lộc thọ khang nhớ tối ngày

TAI TÁN ĐẠI CÁT                          11

 

          Tai tán phúc môn khoai

          Hỷ khí giáng lâm lai

Nguyệt hạ tương phùng khứ

Tu đương đốc hoạnh tài

                   Cửa phúc mở rồi đóng cửa tai

                   Bao nhiêu hoạn nạn cuốn đi ngay

                   Từ đây mừng đón tâm đa tới

                   Phúc lộc thọ khang nhớ tối ngày

Giải:

Cầu quan được ngay chức vụ tốt

Xuất hành rất tốt

Mưu việc thành công

Kiện tụng hoà hoãn

Cầu tài chắc được

Bệnh tật chóng lành

Tìm người sẽ gặp

Người đi đến nơi

Gia trạch yên ổn

Phần mộ tốt

Hôn nhân thành tựu

Có thai sinh con trai

Có bà cô tổ rất linh thiêng

Xem lại bát hương, ban thờ nên an vị lại

Phòng lửa củi, điện

Có lợi về giấy tờ.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®