tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

13-ÁM MUỘI HẠ HUNG

Cập nhật : 05/07/2014
Mất nhìn đáy giếng thấy vừng trăng Bắt bóng mà tăm chuốc nhọc nhằn Tiền của sạch không công cũng mất Thủ thường chờ đợi đuốc hoa đăng.

ÁM MUỘI HẠ HUNG                                13

 

          Tỉnh để quán minh nguyệt

          Kiến ảnh khước vô hình

Tiền tài đa thất tán

Cẩn thủ đắc an ninh

                   Mất nhìn đáy giếng thấy vừng trăng

                   Bắt bóng mà tăm chuốc nhọc nhằn

Tiền của sạch không công cũng mất

Thủ thường chờ đợi đuốc hoa đăng.

Giải:

Mưu sự trước khó sau dễ

Xuất hành bình thường

Tìm người lâu mới thấy

Hôn nhân chậm thành

Của mất tìm ngay sẽ thấy

Có bệnh cần phúc sẽ khỏi

Kiện tụng bình thường

Có thai sinh con gái

Xuất hành phương đông nam có quý nhân phù trợ

Cầu tài được 6, 7 phần

Gia trạch yên ổn không động địa gì

Ông mãnh tại gia luôn về phù hộ.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®