tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

14-AN TĨNH HẠ TRUNG

Cập nhật : 05/07/2014
Bảy liêu ba lo chẳng thấy rồi Số mình lao nhọc thế thì thôi Thủ thường an phận cho xong vậy Dù có thời cơ cũng đợi thời.

AN TĨNH HẠ TRUNG                               14

 

          Tâm tư đa bất định

Cầu mưu vị đắc thành

Nhẫn nại phương vị phúc

Thủ phận miễn tại tinh

                   Bảy liêu ba lo chẳng thấy rồi

                   Số mình lao nhọc thế thì thôi

Thủ thường an phận cho xong vậy

Dù có thời cơ cũng đợi thời.

          Giải:

Mưu vong có người giúp đỡ     

Xuất hành tốt

Công danh chưa toại ý

Kiện tụng nên hoà

Đau bệnh bình thường không đáng lo

Người ra đi còn phải gắng bước

Cầu tài được khó sau dễ

Có thai sinh trai

Của mất khó tìm lại

Gia trạch bình an

Mồ mả động phía Bắc

Có ông mãnh tướng ứng báo

Hôn nhân cần có người giúp đỡ

Động long mạch, giếng, hồ, lấp đi chưa tạ.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

E-mail:tk_baolavansu@yahoo.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®