tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

17-HỶ CHÍ TRUNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Chúng ái giai tiền diệt Đoan nhiên phúc khí sinh Như nhân hành ám dạ Kim nhật đặc nguyệt minh

HỶ CHÍ TRUNG CÁT                               17

 

          Trời trong đã vén ngút mây mù

Trăng sáng soi đường rạng ánh thu

Tai hoạ bao nhiêu đều trút sạch

Muôn màu tươi đẹp hết âm u

                   Chúng ái giai tiền diệt

                   Đoan nhiên phúc khí sinh

                   Như nhân hành ám dạ

                   Kim nhật đặc nguyệt minh

Giải:

Cầu quan sẽ thành mưu việc cũng thành

Tìm người sẽ thấy,

Xuất hành có tài lợi

Kiện sự nên hoà

Đau bệnh thuyên giảm nhiều

Cầu tài hy vọng 8 phần

Người đi đã đến nơi

Vật thất lạc tự nhiên trở về

Có thai sinh trai

Hôn nhân tốt

Gia trạch yên ổn

Mồ mả được yên, không động gì.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®