tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

21-ĐẮC LỘC THƯỢNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Đi càng xa càng lập được công danh Ngựa chạy rông bay chí sở sanh Bán buôn làm ăn đều phát đạt Duyên tình vui vẻ phúc an lành.

ĐẮC LỘC THƯỢNG CÁT                                          21

 

          Cao danh cư lộc vị

Long điểm đắc đào sinh

Xuất nhập đa tài bảo

Cách nghĩ khứ viễn hành

                   Đi càng xa càng lập được công danh

                   Ngựa chạy rông bay chí sở sanh

                   Bán buôn làm ăn đều phát đạt

                   Duyên tình vui vẻ phúc an lành.

          Giải:

Cầu quan được địa vị

Xuất hành tốt

Đi xa càng có tài lộc

Mưu việc thành đạt

Kiện tụng nên hoà

Đau bệnh chóng lành

Cầu tài chắc 10 phần

Tìm người thì gặp

Người đi đến nơi

Vật thất lạc có thể tìm thấy

Hôn nhân thành tựu

Có thai sinh con trai

Gia trạch yên ổn

Mồ mả tốt.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®