tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

22-MINH HIỂN TRUNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Trời cao lơ lửng ánh trăng soi Vận tốt nay đà đã đến rồi Thi cử đoạt được khoa danh bảng Ơn nhờ phúc đức vẻ vang thay.

MINH HIỂN TRUNG CÁT                                          22

 

Minh nguyệt thanh thiên thượng

Kim tiên chiếu kỳ duyên

Gia gia chiêm đức trạch

Vạn lý tịnh vân yên

                   Trời cao lơ lửng ánh trăng soi

                   Vận tốt nay đà đã đến rồi

                   Thi cử đoạt được khoa danh bảng

                   Ơn nhờ phúc đức vẻ vang thay.

Giải:

Cầu quan sẽ được

Mưu sự có cơ thành

Xuất hành có lợi

Tìm người có thấy

Người đi đến nơi về đến chốn

Hôn nhân thành

Cầu tài hy vọng 8/10

Của mất lại tìm được

Có thai sinh trai

Gia trạch yên ổn

Bệnh tật không lo gì

Dời đổi cũng tốt

Mồ mả yên ổn.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®