tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

23-PHÚC LỘC THƯỢNG THƯỢNG

Cập nhật : 05/07/2014
Phú quý vinh hoa thẳng một đường Từ nay phúc lộc thọ niên trường Duyên tình vui vẻ tiền tài vươn Lan quê một nhà sực sắc hương.

PHÚC LỘC THƯỢNG THƯỢNG                              23

 

          Phúc lộc đắc an khang

Vinh hoa bảo tiến xương

Sở vi giai toại ý

Thiên lý cộng lan hương

                   Phú quý vinh hoa thẳng một đường

                   Từ nay phúc lộc thọ niên trường

                   Duyên tình vui vẻ tiền tài vươn

Lan quê một nhà sực sắc hương.

          Giải:

Cầu quan có nhiều hy vọng

Xuất hành tốt

Mưu sự như ý

Kiện tụng đi đến hoà hão

Bệnh không đáng lo

Cầu tài được 9 phần chắc

Người đi đến nơi

Tìm người thì gặp

Dời đổi có lợi

Có thai sinh trai

Hôn nhân thành tựu

Gia môn hưng vượng.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®