tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

24-NGƯNG TRỆ HẠ HẠ

Cập nhật : 05/07/2014
Ngựa ốm đường xa khó ruổi rong Vẫn hàn lại gặp cảnh long đong Biết bao trở ngại còn ngăn cách Lùi trước an thần khỏi khổ lòng.

NGƯNG TRỆ HẠ HẠ                                         24

 

          Doanh mã đăng trình khứ

Cô nhân tẩu viễn đồ

Tiền trình đa hiểm ách

Thoái hậu phúc vô phương

                   Ngựa ốm đường xa khó ruổi rong

                   Vẫn hàn lại gặp cảnh long đong

                   Biết bao trở ngại còn ngăn cách

Lùi trước an thần khỏi khổ lòng.

          Giải:

Mưu sự chật vật mới xong

Xuất hành không lợi

Hao tiền tốn của

Tìm người gây chuyện miệng tiếng

Kiện tụng phải nhờ người khác mới xong

Hôn nhân trước khó sau dễ

Có thai sinh gái

Gia trạch động hướng Tây Nam

Có đá thành tinh nên không yên, nên lễ tạ

Mất của khó tìm

Người đi còn trở ngại chưa tới nơi

Đau bệnh phải làm phúc ầu an.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®