tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

25-HIỂN ĐẠT THƯỢNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Vườn đào kết nghĩa thế mà cao Chí khí bùng lên chí khí hào Giúp nước an dân còn nước lửa Niên trường lộc thọ thú tiên dao.

HIỂN ĐẠT THƯỢNG CÁT                                25

 

Tam tính câu tương bạn

Tương quang đắc kỳ sinh

Cách nghi phần tạo hoá

Bách phúc tự nhiên hanh

                   Vườn đào kết nghĩa thế mà cao

                   Chí khí bùng lên chí khí hào

                   Giúp nước an dân còn nước lửa

                   Niên trường lộc thọ thú tiên dao.

Giải:

Cầu quan được phong chức

Có thai sinh trai

Cầu tài chắc được 9 phần

Hôn nhân thành

Xuất hành thuận buồm xuôi gió

Người đi đường vài ba ngày thì tới

Vật thất lạc có thể tìm thấy lấy lại

Tìm người sẽ gặp

Dời đổi tốt

Đau bệnh sẽ lành

Mưu sự thành công.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®