tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

28-ĐIÊN HIỂM HẠ HUNG

Cập nhật : 05/07/2014
Một bóng đường xa trải dăm ngàn Mây chiến nhật bạch bóng quan san Lòng buồn chẳng biết ai bày tỏ Uất ức tràn dâng ngăn lệ đầy.

ĐIÊN HIỂM HẠ HUNG                                      28

 

Diêu đê đồ Trung lữ

Vân hoành nhật lạc san

Kinh tâm vô sở thác

Tiền hậu tổng gian nan

                   Một bóng đường xa trải dăm ngàn

                   Mây chiến nhật bạch bóng quan san

                   Lòng buồn chẳng biết ai bày tỏ

                   Uất ức tràn dâng ngăn lệ đầy.

Giải:

Mưu sự nhờ cậy người giúp mới nên

Xuất hành cẩn thận

Cầu tài không toại ý

Vật thất lạc khó tìm thấy

Người đi chưa đến nơi

Hôn nhân gặp trắc trở

Bệnh hoạn phải cầu phúc mới khỏi

Động phía Đông có thần nghịch tử ở đại thụ

Bà cô linh thiêng về đường.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®