tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

29-KHAI PHÁT TRUNG CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Ngọc ẩn bây giờ biết ở đâu Vẫn thời sắp tới chắc không lâu Hôm nay ngọc ẩn chân chưa sáng Đến cuối xuân nay sẽ đổi màu

KHAI PHÁT TRUNG CÁT                                 29

 

Phong mục câu Trung xuất

Thanh một ngọc tranh quang

Hữu tài cầu vọng cát

Hữu hoạ bất thành ương

                   Ngọc ẩn bây giờ biết ở đâu

                   Vẫn thời sắp tới chắc không lâu

                   Hôm nay ngọc ẩn chân chưa sáng

                   Đến cuối xuân nay sẽ đổi màu

Giải:

Cầu quan được địa vị nhỏ

Xuất hành bình thường

Người đi đến nơi về đến chốn

Kiện tụng được lẽ phải

Có thai sinh trai

Cầu tài được 7/10

Tìm người thì gặp

Của mất tìm gấp thì thấy

Hôn nhân thành

Dời đổi tốt

Bệnh không lo gì.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®