tư vấn bao la vạn sự

Phép xem quẻ Khổng Minh

30-ƯNG DƯƠNG ĐẠI CÁT

Cập nhật : 05/07/2014
Ngàn quân ra trận dẹp quân gian Cả thắng hồi dinh khúc khải hoàn Sắc chỉ thành phong cầm ấn soái Dưới hàng sỹ tốt rạng vinh quang.

ƯNG DƯƠNG ĐẠI CÁT                                    30

 

          Thiên binh chu đạo khấu

Tinh kỳ đắc thắng hồi

Công huân vi tướng soái

Môn đệ hữu quang huy

                   Ngàn quân ra trận dẹp quân gian

                   Cả thắng hồi dinh khúc khải hoàn

                   Sắc chỉ thành phong cầm ấn soái

                   Dưới hàng sỹ tốt rạng vinh quang.

Giải:

Cầu quan được địa vị

Cầu tài hy vọng 8 phần

Người đi đến nơi về đến chốn

Kiện tụng hoà tốt

Có thai sinh trai

Của mất đang ở xa

Hôn nhân thành tựu

Mưu sự thành công như ý

Dời đổi trót lọt tốt lành

Đau bệnh không hề gì

Xuất hành cát lợi

Mồ mả yên ổn

Gia trạch bình an

Nhưng tìm người thì lâu mới gặp.

 Xem quẻ Khổng Minh

 

Chiêm tinh gia

Trần Ngọc Kiệm

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®