tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

1) Đào sinh:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi 1 quẻ Đào Sinh, Thiên Cương gia Mạnh biết mình bình an.

1) Đào sinh:

Độn coi 1 quẻ Đào Sinh,
Thiên Cương gia Mạnh biết mình bình an.
Trọng thì bán lộ nhi hoàn ,
Trốn đi không khỏi người còn thấy ta,
Qúy thì đã sắp đến nhà,
Lùng quanh tìm bắt liệu ta tếch vời

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®