tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

8) Gặp người:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn xem 1 qủe gặp người, Hiền, ngu, lành, dữ đoán lời phải chăng.
8) Gặp người:

Độn xem 1 qủe gặp người,
Hiền, ngu, lành, dữ đoán lời phải chăng.

Mạnh thì quan, lại, nho, tăng,
Trọng thì gian khách cho rằng thường nhân,
Qúy thì đạo tặc cơ bần,
Hay người quán Sở lầu Tần đong đưa

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®