tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

4) Tìm thuyền:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng thì thuyền đã thay vùng đổi nơi Qúy thì buồm thuận gió xuôi,
4) Tìm thuyền:

Độn coi 1 qủe tìm thuyền,
Biết chăng chẳng biết cho yên tấm lòng,
Mạnh thời còn đậu bên sông,
Trọng thì thuyền đã thay vùng đổi nơi
Qúy thì buồm thuận gió xuôi,
Theo không có kịp ta hồi quê hương.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®