tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

2) Theo người:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi 1 quẻ theo người, Gặp chăng chẳng gặp biết chơi sự đời
2) Theo người:

Độn coi 1 quẻ theo người,
Gặp chăng chẳng gặp biết chơi sự đời
Mạnh thời theo kịp tức thời,
Trọng thì ta sẽ gặp nơi giữa đường.
Qúy thì lạc lõng dây cương,
Không theo kịp hút, biết phương nào tìm.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®