tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

3) Thấy tin:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì tin thực phân minh, Ngày 2 ắt thấy, lòng mình sẽ yên.
3) Thấy tin:

Độn xem 1 qủe thấy tin,
Cho minh hư thực, cho yên nỗi lòng,
Mạnh thì nói dối là không,
Trọng là sự thực có trong nội tình,
Qúy thì tin thực phân minh,
Ngày 2 ắt thấy, lòng mình sẽ yên.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®