tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

5) Lạc đường:

Cập nhật : 05/07/2014
Ngã ba ta biết đi phương nao đày, Mạnh thời tay trái đường ngay,

5) Lạc đường:

Độn chơi 1 quẻ lạc đường,
Ngã ba ta biết đi phương nao đày,
Mạnh thời tay trái đường ngay,
Trọng thì đường giưã nẻo này hẳn thông.
Qúy thì tay mặt ta dông,
Đường theo nẻo dưới mới mong an toàn.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®