Bao La Van Su

tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

48) Bán ra: 48) Bán ra:

Qúy thì hàng đắt bán mau, Lại may gặp khách ta hầu lo chị

Xem thêm ...
49) Cố tri: 49) Cố tri:

Qúy thì kháchh rủ đi chơi, Dẫu đến không gặp ta thời dạo quanh.

Xem thêm ...
50) Xuất hành: 50) Xuất hành:

Độn coi ta sắp xuất hành, Mạnh thì Đại cát tốt lành gặp may,

Xem thêm ...
51) Máy mắt: 51) Máy mắt:

Trọng thì sẽ gặp người thân, Qúy có mưu vọng người cần gặp ta

Xem thêm ...
52) Rượu trà: 52) Rượu trà:

Độn chơi đâu có rượu trà, Mạnh thì không sẳn mình qua ích gì,

Xem thêm ...
53) Vật đồ: 53) Vật đồ:

Trọng tay trái có hẳn hoi, Qúy 2 tay có đoán lời sai đâu

Xem thêm ...
54) Sắc màu: 54) Sắc màu:

Độn trong tay nắm sắc màu, Đoán chơi cho rõ nơi đâu màu gì?

Xem thêm ...
55) Búng quay: 55) Búng quay:

Qúy thì úp sấp đồng tiền, Ấy phép phúc đoán ta liền kể ra .

Xem thêm ...
56) Thấp cao: 56) Thấp cao:

Trọng thì vật thấp tà tà. Quý thì để lửng đoán ra cho tường.

Xem thêm ...
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®