tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

55) Búng quay:

Cập nhật : 05/07/2014
Qúy thì úp sấp đồng tiền, Ấy phép phúc đoán ta liền kể ra .
55) Búng quay:

Độn chơi trong bát búng quay,
Rằng sấp hay ngữa, rằng nay nghiêng thành.
Mạnh thì nằm ngữa tênh hênh,
Trọng thì nghiêng dựa đứng thành ép biên.
Qúy thì úp sấp đồng tiền,
Ấy phép phúc đoán ta liền kể ra .

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®