tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

52) Rượu trà:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn chơi đâu có rượu trà, Mạnh thì không sẳn mình qua ích gì,
52) Rượu trà:

Độn chơi đâu có rượu trà,
Mạnh thì không sẳn mình qua ích gì,
Trọng thì trà rượu sẳn y,
Nếu mà ta đến tức thì ngồi vô
Quý thì chủ khách hàm hồ
Tiếp đãi lạnh nhạt tựa hồ không thân


Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®