tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

50) Xuất hành:

Cập nhật : 05/07/2014
Độn coi ta sắp xuất hành, Mạnh thì Đại cát tốt lành gặp may,
50) Xuất hành:

Độn coi ta sắp xuất hành,
Mạnh thì Đại cát tốt lành gặp may,
Trọng thì họa hoạn không hay,
Qúy thì thành sự ta nay biết tình.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®