tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

56) Thấp cao:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng thì vật thấp tà tà. Quý thì để lửng đoán ra cho tường.
56) Thấp cao:

Độn chơi vật thấp hay cao,
Mạnh thì vật cất trên cao mấy là,
Trọng thì vật thấp tà tà.
Quý thì để lửng đoán ra cho tường.
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®