tư vấn bao la vạn sự

Thiên cương tam tự quyết

51) Máy mắt:

Cập nhật : 05/07/2014
Trọng thì sẽ gặp người thân, Qúy có mưu vọng người cần gặp ta
51) Máy mắt:

Độn coi máy mắt thình lình,
Mạnh thì tai họa thất kinh bất thần.
Trọng thì sẽ gặp người thân,
Qúy có mưu vọng người cần gặp ta
Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®