tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 lượng, 1 tấc, 9 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Số nầy thân thích phân trương Anh em như thể Sâm Thương chẳng hoà Vợ chồng trong đạo thất gia Một đời lao lực việc nhà thừa đương
Lời giải

X- 1 lượng, 1 tấc, 9 phân

Thơ đoán:

Số nầy thân thích phân trương

Anh em như thể Sâm Thương chẳng hoà

Vợ chồng trong đạo thất gia

Một đời lao lực việc nhà thừa đương

Năm xưa tân khổ đã thường

Tới vòng bốn chín, trời thương mới thành

Hai trai, một gái thân sanh

Một con mắc tật chẳng lành mới xong.

 

: Số nầy là người làm việc giữ gìn, cùng người ra sức lại hoá không thành. Ly tổ thành gia, ba lượt bốn lần, tự thành tự lập, phí hết tâm cơ. Anh em họ hàng như gió với than, ở nhà chẳng đặng yên ổn, phải đi ở rể nhà vợ. Hạn trước lộn xộn nhiều tai nạn, bôn ba lao lực, chẳng đặng tụ tài, thường thường ưu sầu, chẳng đặng hả dạ; số trời đã định sẵn, tội chi mà tân khổ cho uổng công, nếu muốn yên hưởng phước, thì thẳng tới năm 36 cho chí năm 41 tuổi, của chẳng mưu mà tự nhiên đến, phước chẳng cầu mà tự nhiên được. Có quí nhơn trợ lực, gia đình đặng an tịnh. Cung Thê nếu muốn không sát, thì đừng kết duyên với tuổi Thân, Hợi, Tỵ, Mùi; phải những tuổi Sửu, Dần, Thìn, Ngũ mới hạp. Tuy có hai trai, một gái, nhưng phải có một người đái tật ngầm mới xong. Thọ đặng 78 tuổi, thác vào trong tháng ba.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®