tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 2 tấc, 4 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Tâm cơ tân khổ những là Bởi châng số vận trở ra muộn màng Một mình toan tính trăm đường Giao qua vận cuối mới đang tấm lòng Tuổi già y lộc hưng long

          1 thước, 2 tấc, 4 phân

Thơ đoán:

Cốt này sau ngắn, trước dài

Anh em thân thích lạc ngoài phương xa

Tâm cơ tân khổ những là

Bởi châng số vận trở ra muộn màng

Một mình toan tính trăm đường

Giao qua vận cuối mới đang tấm lòng

Tuổi già y lộc hưng long

Cây già hết trái dòng dồng phúc dư.

Lời giải: Số này là người bẩm tính trung thực lòng kiêu, khí ngạo. Giúp việc cho người thường hay làm ơn nên oán. Anh em họ hàng chẳng được đắc lực. Năm xưa lộn xộn, vận rủi thời quai, cốt nhục vào tình, của như tuyết tan, mệnh như nhạn độc, một thân một mình, không người giúp đỡ. Hạn trước vận mệnh rất đen, khoảng 28, 29, 30 tuổi chưa hề giao tới vận tốt, mà tới khoảng giao vận thì gặp lúc bĩ cực, phải chịu khổ sở khó khăn. Tới năm 35, 36 cho chí 40 tuổi dường như bông kim cúc gặp gió thu, dùng hết tâm cơ, mới gặp được quí nhân phù trợ. Vận cuối giao tới mới xứng lòng, tổ nghiệp có có phá  vỡ rồi chỉnh lại mới, dường như cây khô lại trổ bông vậy. Cung Thê thiếp thì tuổi Dần, tuổi Thìn không sát. Cung Tử tức thì hiếm hoi lắm, cầu được con côi tống lão cũng là miễn cưỡng, Song vì có tâm địa tốt, nên trời đền cho; khoảng 59 tuổi có một hạn, tới năm 69 tuổi có hai con. Thọ được 83 tuổi, thác về tháng mười.

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®