tư vấn bao la vạn sự

Phép đo Tay tính số

1 thước, 3 tấc, 1 phân

Cập nhật : 05/07/2014
Năm xưa vận hãy dở dang Tới khoảng vận giữa gấm càng thêm hoa Nếu nhờ kẻ quí giúp qua Sau này lập nghiệp vinh hoa có ngày Số này độ lạng rộng thay

\          1 thước, 3 tấc, 1 phân

Thơ đoán:

Năm xưa vận hãy dở dang

Tới khoảng vận giữa gấm càng thêm hoa

Nếu nhờ kẻ quí giúp qua

Sau này lập nghiệp vinh hoa có ngày

Số này độ lạng rộng thay

Chỉ hiềm thân thích chẳng hay thuận hoà

Người hiền gầy dựng nên nhà

Phúc tlợn vận tới càng già càng hay.

Lời giải: Số này là người háo thiện, lớn nhỏ đều hay, ưa kết thân bằng, chẳng chịu người khi; làm công việc gì thì lạng rất rộng rãi và lanh lợi quai xảo. Chỉ hiềm anh em họ hàng đều chẳng đắc lực, nuôi người thì người bội nghĩa, cứu người thì người phụ ân,làm ơn nên oán, xử thị thành phi, thiện nhân thì kỉnh trượng, tiểu nhân thì chẳng bằng lòng. Tổ nghiệp ít giữ được, thân thích vào tình, tự lập nên nhà, ra ngoài mới tốt. Số phải vợ muộn, con muộn, nếu sớm thì chỉ như bống hoa trong tướng, như bóng trăng dưới nước mà thôi. Vận trước không lợi, giao qua ngoài 30 tuổi trở đi, dần dần bước lên, có thể trông được. Một vận khoảng giữa, gia đạo hưng long, dường như trên gấm thêm hoa, tấn phát tài nguyên, dựng nên sản nghiệp. Cung Thê có khắc, hai tuổi đồng cứng mới không sát. Tử tức có hai người tống chung. Thọ được 72 tuổi, thác về tháng trọng thu (tháng tám).

 

 

Pháp sư

TRẦN NGỌC KIỆM

Nhà ngoại cảm

Chiêm tinh gia

Tel: 0913.290.384

Homepage: www.baolavansu.com

 

 

 

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®