tư vấn bao la vạn sự

Biết vạn sự trong thiên hạ

Đời xưa tại sao gọi các nhà giam là "ban phòng '?

Cập nhật : 17/02/2016
 

Trong đời sống ngày thường, người ta thường gọi các nhà giam, ngục tht là "ban

phòng". Ti làm sao vy?

Ngày xưa ở Trung Quốc, dưới triu nhà Minh, cu hành chính các cp dn dn đã được xếp đt hoàn chnh và được triu đình phê chun để xác đnh một cách chính thức, và đó tức là chế độ "tam ban lục phòng" (ba ban sáu phòng).

"Tam ban" gồm tạo ban, tráng ban và khoái ban. Ba ban này được phân công nm vững và duy trì các công vic trị an, trinh sát bt người, đề hình áp giải, truyn hô tố tụng, trưng thu lương thực và làm một số tạp vụ khác.

"Lục phòng” thì gồm:

- Li phòng (giữ vic nhim min, thuyên chuyn, thăng giáng các quan lại);

- Hộ phòng (lo gi công vic tài chính);

- Lễ phòng (lo các nghi thức cúng tế);

- Binh phòng (lo về quân đội và chiến tranh);

- Công phòng (lo về các công trình công cộng);

- Hình phòng (lo về các hình pht).

Sáu phòng này nm trong cơ cu hành chính ca chính quyn đa phương trong quốc gia phong kiến, sáu phòng này phân công nm vng và quản lí tác sự vụ địa phương : dân chính, tài chính, giáo dục, thủy li, kiến thiết...

Vì tam ban lục phòng có quan h mt thiết vi đời sống ngày thường ca dân chúng, đc bit là chức vụ "đề hình áp giải" quan h trực tiếp với các nhà giam nhà ngc, cho nên dn dn người ta mới gọi các nhà ngc trong nha môn phong kiến đời xưa là "ban phòng”. Cách gọi như thế này vn còn được lưu truyền cho ti ngày nay và ban phòng đ cách gọi thông tục các nhà ngc và các nơi giam giữ.

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®