tư vấn bao la vạn sự

Tu vi 1.2

Sao Tử vi

Cập nhật : 05/07/2014
Tử vi mặt đỏ, lưng dầy Tính tình trung hậu, người đầy phương viên Mạnh an Ngọ, song tuyền phú quý...


SAO TỬ VI

Hình mạo đôn hậu, sắc diện tía, bản tính trung hậu, lão luyện, khiêm cung với mọi người nhưng rất cảnh trực.

Tử vi mặt đỏ, lưng dầy

Tính tình trung hậu, người đầy phương viên

Mạnh an Ngọ, song tuyền phú quý

Tuổi Giáp, Đinh duy chỉ hai người

Tử vi toạ thủ cửa trời

Nếu vô Sát Tấu, một đời công khanh

Vận suy, hạn nhược chẳng lành

Được sao Tử đóng bên mình giải hung

Tử, Tang, Tả, Hữu hội trung

Có người con gái lộn chồng tìm ra.

 

Tiện ích Bambu
Tin liên quan
Bạn cần tìm kiếm?
Advert Advert2 Advert3
TextLink
BAO LA VẠN SỰ

Mobile: 0913 290 384  /  Email: tranngockiem57@gmail.com hoặc tuvan@phuclaithanh.com

Copyright © 2014   BaoLaVanSu. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®